مسابقه ای متفاوت و خلاقانه، عکاسی کمدی از حیات وحش 2020

زمان مطالعه این مطلب: 2 دقیقه مسابقه عکاسی کمدی از حیات وحش! یک از مسابقاتی که امسال برگزار شد، عکاسی کمدی از حیات وحش است. این مسابقه لحظه هایی ناب و خاص از دنیای حیوانات را که با زیرکی ها، ذهنیت خلاق عکاس و انتخاب زوایای مناسب به دست آمده، برای مخاطبان به نمایش میگذارد. در این مسابقه بیش از 7000 عنوان عکس از سراسر جهان با هم به رقابت پرداختند که حاصل آن شد، مسابقه ای متفاوت و خلاقانه، مسابقه عکاسی کمدی حیات وحش 2020 با عکس هایی متفاوت از دنیای حیوانات. برای ثبت بعضی…

بشتر بخوانید